Hvordan fastsettes eiendomskatten i Overhalla?

Promillesatsen på eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Hvert 10 år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres nye takseringer av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for beregning av eiendomsskatten.

Samtidig som ny taksering blir gjennomført opprettes det nye «retningslinjer for taksering», vedtatt av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Les våre eiendomsskattevedtekter

Når kunngjøres skattelistene?

Skattelisten over eiendommene legges ut innen 1. mars hvert år. Da ligger de ute i 3 uker til offentlig ettersyn.

 

Betaling av eiendomskatten

Eiendomsskatten betales sammen med de andre kommunale avgiftene.

Klage på eiendomskatten?

Det kan klages på skattetaksten hvert år hvis det ikke er blitt klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen sendes skriftlig til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller e-post: postmottak@overhalla.kommune.no innen 6 uker etter at skattelisten er blitt lagt ut til offentlig ettersyn.