Eldrerådets nyvalgte medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer:

  1. Liv Marit Idsø, Leder
  2. Asbjørn Hagerup, Nestleder
  3. Geirfinn Refsnes
  4. Margrete Skilleås
  5. Kjellrun Tyldum

Personlige varamedlemmer:

  1. Anne Mari Solli
  2. Kjell Arne Skistad
  3. Magne Grandemo
  4. Kari Skjefte Hatland
  5. Kjellrun Tyldum

Eldrerådet skal sikre at eldres syn på saker som angår eldre, blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes. Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Det vil i praksis si at eldrerådets anbefalinger gis uavhengig av tverrpolitiske standpunkt.

Her er Eldrerådet sitt reglement.