Medlemmer og varamedlemmer i perioden 2023-2027:

Medlemmer:

  1. Asbjørn Hagerup - Leder (Tlf. 95831154)
  2. Otto Moa - Nestleder
  3. Inger Aarnes Øyesvold
  4. Kari Skjefte Hatland
  5. Kirsten Hildrum

Varamedlemmer:

  1. Bodil Storli
  2. Magne Grandemo
  3. Torild Aagesen
  4. Birger Risvik
  5. Halvor Solum

Møtene starter kl. 10.00 (så fremt annet blir bestemt)

Har du innspill eller spørsmål til rådet? Send e-post til: postmottak@overhalla.kommune.no

Møter og aktuelt: