Hvordan fungerer e-lås?

Systemet gjør at hjemmetjenesten kan bruke tjenestetelefonen til å låse opp dører med. Sikkerheten for bruker er ivaretatt ved at det er kun ansatte i hjemmetjenesten som har tilgang til disse telefonene, og de må logge seg på med egen identitet for å kunne bruke telefonen. 

E-låset fungerer ved at man skifter den opprinnelige låsvrideren på innsiden av døren til en elektronisk låsvrider. På utsiden synes ikke e-låset, og på innsiden vil man se en litt større låsvrider enn ordinært. Beboer låser døren på innsiden som vanlig med å vri på vrideren.

For tjenesten innebærer dette en del spart tid med organisering av nøkler. Ved utrykning for trygghetsalarmer ser man særlig at det er hensiktsmessig i forhold til at man ikke trenger å kjøre tilbake til vaktrom ved helsesenteret for å hente nøkkel, men kunne kjøre direkte til den som alarmerer.

Elektroniske låser har en rekke fordeler

  • Hjemmetjenesten slipper å bruke tid på å hente og levere nøkler. De får dermed brukt mer av arbeidstiden sin hos brukerne.
  • Det går raskere å få hjelp når ulike alarmer eller varsler er utløst.
  • Sikkerheten styrkes blant annet ved at kommunen har bedre oversikt over hvem som har vært hos brukerne.
  • Det blir lettere å gi rask hjelp dersom det oppstår endringer i arbeidsplanene til hjemmesykepleierne.
  • Beboeren kan bruke sin vanlige nøkkel.