Hvem kan få elektronisk medisineringsstøtte?

Dersom du har problemer med å følge opp medisinene dine, i form av at du ofte glemmer medisinene dine, kan medisindispenser være ett alternativ til utdeling fra hjemmesykepleien.

Du kan søke om tjenesten, på samme måte som at du søker om hjemmesykepleie.

I enkelte tilfeller kan tjenesten også tilby medisindispenser til brukere de observerer har problemer med å følge opp sine medisiner, fremfor daglig utlevering.

Hvordan fungerer dette?

Vi har to typer dispensere til disposisjon. En type håndterer multidose og en fungerer som en vanlig dosett som manuelt fylles opp.

Mulitidosedispenser:

Om du er multidosebruker sørger hjemmesykepleien for innsetting av ny multidoserull. Vanligvis settes multidoseruller inn hver 14. dag. I mellomtiden kan du være selvhjulpen med dine medisiner, ved at du får varsel når det er tid for å ta medisinen. Om du likevel glemmer å ta medisinen fra dispenseren, vil hjemmesykepleien få ett varsel på dette, og følger deg opp ut fra dette. Skal du være hjemmefra til faste medisineringstidspunkter, kan medisin forhåndutmates av hjemmesykepleien, slik at du kan ta med de posene du trenger mens du er borte fra hjemmet. 

Dosett- Pilly

En annen type dispenser er for manuell mating. Denne dispenseren inneholder ett utskiftbart brett som skiftes av hjemmesykepleien, når det er tid for etterfylling. Brettet har 28 kammer, slik at antallet doser per dag avgjør hvor ofte denne må skiftes. Denne dispenseren varsler også med lyd når det er tid for å ta medisiner, og varsler hjemmesykepleien om du ha glemt å ta medisinene. Pilly er mer håndterbar for å kunne ta med seg, om man er utenfor hjemmet