Elias Hildrums legat 

Stipend til ungdom i alderen 15 - 25 år som tar videregående skole eller høyere utdanning.

Det kan også utdeles til hjelp under ulykke eller sykdom. 

Gjelder hjemmehørende i Overhalla kommune.

I tillegg utdeles det til medlemmer av testators familie som er under utdanning.

Søknad må inneholde opplysninger om navn og adresse, kontonummer, alder,
skole, slektskap og evt. begrunnelse for søknad.

Sendes: Jo Morten Aunet, Louis Kvalstad tun 4, 7860 Skage eller på mail til:
jo.morten.aune@ntebb.no innen 10. november d.å.