For å kunne rigge oss og gjennomføre forhåndsstemming på Overhalla helsesenter (sykeheimen) den 6. september, blir det begrenset åpningstid på kommunehuset denne dagen.
Det er åpent for stemmegivning fra kl. 08.30 - 11.30.

Det er åpent for alle å stemme på helsesenteret kl. 13.00 - 15.00.