Grensejustering

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Grensejusteringer blir ikke tinglyst og det påløper ingen statlige gebyrer.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).