Pårørendekafèen er ett tilbud til pårørende som har demenssykdom/ erfaringer med demens i familien.

Tilbudet er en uformell møteplass, der man møter to ansatte fra hukommelsesteamet. Ulike temaer omkring demens, hverdagslige utfordringer og erfaringsdeling kan tas over en kopp kaffe. 

Å møte andre i samme situasjon, kan ofte være en god støtte.

For mer informasjon, kontakt hukommelsesteamet eller hjemmesykepleien ved Harriet Lindseth og Anne Marit Rian, tlf 99 37 40 00/ 46 80 37 81