TEMA: Å VÆRE PÅRØRENDE

Torsdag 22.09.2022 kl 18.00-20.00

Sted: Horisonten

Berit Blengsli fra Friskgården kommer å holder foredraget

"Livsmestring i hverdagen for pårørende"

Kvelden innledes av Harriet Lindseth, prosjektleder Pårørendeprosjektet

 

Det serveres kaffe og kake