Kontakt oss

Her er oversikt over kontaktpersoner innenfor fysio- og ergoterapitjenester i Overhalla

Kommunen har tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale, to på Skage og en på Ranemsletta. I tillegg har vi en privatpraktiserende fysioterapeut på Ranemsletta som ikke har driftsavtale fra kommunen. De kommunale fysioterapeutene har tilhold ved Overhalla Helsesenter.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å bestille time. Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon). Dette innebærer at dersom du bestiller time hos fysioterapeut uten driftsavtale, må du dekke hele beløpet selv, og egenandelen beregnes ikke i frikortordningen.


Tjenester 

Ergoterapi
Fysioterapi
Hjelpemidler


Våre oppgaver