Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet og innebærer blant annet:

  • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter 
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
  • veiledning, informasjon og undervisning 
  • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Hvem kan få ergoterapi?

Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi.

Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi.