- Det er ikke mange barnehager som så flotte utearealer som vi har - omgivelsene er vakre og barna vil på tur hver dag, forteller enhetsleder ved Ranemsletta barnehage Janne Olsen Strand. Hun forteller også at flere som har besøkt barnehagen har kommentert lydforholdene i barnehagen.

Ranemsletta barnehage

- En legger egentlig ikke merke til at det er 85 barn her på det meste, sier Janne. Hun mener det er tydelig at man har hatt barna i fokus gjennom byggeprosessen.

Janne Olsen Strand sammen med barnehageunger

Representanter for Enova, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kommunalbanken og Mesterbygg i tillegg til foreldre var noen av de som hadde tatt turen for å overvære åpningsfesten. Solen tittet fram og både barnehagen og de naturskjønne omgivelsene fikk vist seg i sin vakreste skrud flott akkompagnert av barnesang og mange fine lovord.

- Overhalla er på mange måter et forbilde for andre kommuner med dette prosjektet, sier Tove K. Johnsen fra Enova. Hun gir Overhalla skryt for å ha vært foregangskommune også når det kommer til miljøsertifisering og roser spesielt kommunens klima- og energiplan.

- Det er en merkedag for oss å kunne åpne Namdalens første offentlige passivhus og samtidig legge til rette for gode oppvekstvilkår i kommunen, sier Ordfører Jostein Hildrum. Han peker også på at barnehagen er en viktig del av kommunens klima- og energiplan.

Se sendingen fra åpningsfesten med taler og innslag fra barna:

Hva er passivhusstandard?
At barnehagen er bygget i passivhusstandard betyr at den - ved passive tiltak som blant annet isolering - skal være svært energieffektiv. Bygningen har om lag halvparten av energibehovet av hva som er normalt for en bygning på denne størrelsen. Barnehagen ble ferdigstilt våren 2011 som et forbildeprosjekt med støtte fra Enova SF og Grønn rente ved Kommunalbanken som første byggeprosjekt i Norge. Barnehagen rommer 85 samtidige barn og er Den første offentlige bygningen med passivhusstandard i Namdalen.

Husbanken har omtalt Overhalla som en av kommunene som går foran i miljøarbeidet og laget et videoklipp fra byggingen av barnehagen.

Prosessen
16. Februar 2009 vedtok kommunestyret å bygge en barnehage i passivhusstandard som skulle romme 85 samtidige barn. Flere plasseringer ble vurdert og valget falt på naturskjønne omgivelser i Svalia. Byggestart for prosjektet var 10. Mars 2010. Barnehagen ble tatt i bruk 1. Mars 2011.

Framtidens miljøansvar - i dag!
Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og kommunene har flere roller som er viktige for å møte utfordringene. Kommunestyret vedtok på denne bakgrunn i desember 2007 at Overhalla kommune skulle utarbeide en klima- og energiplan i løpet av 2008. Etter en høringsrunde ble planen sluttbehandlet i kommunestyrets møte 16. februar 2009.

Overhalla kommune tilbyr støtteordninger for energieffektive bygg
Overhalla kommune ønsker å være foregangskommune innen energiøkonomisering. Vi har opprettet en støtteordning på kr 40.000 (reduksjon tomtepris) ved bygging av bolig tilsvarende passivhus-standard. Slike boliger vil kunne oppnå beste karakter (A) i energimerkingsordningen. Overhalla kommune har et godt utvalg av boligtomter for deg som tenker å bygge eget hus.


Ta gjerne kontakt så kartlegger vi sammen mulighetene
Finansiering: Kommunen kan tilby husbankens startlån med gunstig rente som en del av finansieringen.


Kontakt oss gjerne: Hvis du vil vite mer om kommunens tomtetilbud, kan du kontakte:

Teknisk avdeling: Tlf. 975 91 045 / 415 36 527

Enova tilbyr også ulike støtteordninger til bygging av energieffektive boliger:

  • Støtte til utredning av passivhus
  • passivhus og lavenergibygg
  • Støtte til eksisterende bygg og anlegg