Etablererprøven

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet». Ta kontakt med servicesentert for lån av pensum, eller du kan bestille boken. Boken kan kjøpes hos vinn.no

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Du kan forberede deg til etablererprøven på Vinn.no

Hva koster det?

Det koster 400 kroner, du kan betale med vipps eller vi sender faktura.

Boken ""Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Ta kontakt med kommunen for å låne boken. Du kan også kjøpe boken. Boken kan du kjøpe hos vinn.no.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner, du kan betale med vipps eller vi sender faktura.

Hvor tar du prøven?

 • Du tar prøven på Overhalla kommune, servicesenteret, 1. etasje.
 • Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

 • Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ta med tolk eller bruke ordbok. Deet er tillatt å bruke lovsamling.

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).
 • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Påmelding til prøvetakelse

Du kan ta kontakt med saksbehandler direkte eller ring Overhalla kommune tlf. 74 28 00 00 og be om å få snakke med Servicesenteret, eller send e-post til: postmottak@overhalla.kommune.no.

Prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et kursbevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter, eller kan sendes deg på e-post.

Kunnskapsprøve

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven før virksomheten kan få alkoholbevilling. Blir du ansatt som styrer eller stedfortreder i en virksomhet som allerede har bevilling, må du bestå kunnskapsprøven før du begynner i stillingen.

Det er forskjellig prøver for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Du må bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten søker eller har for å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. 

Du kan forberede deg på prøvene her:

Hva er pensum?

 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,4,5,7,8 og 9 med forskrifter

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan du kjøpe hos vinn.no.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner, du kan betale med vipps eller vi sender faktura.

Hvor tar du prøven?

 • Du tar prøven på Overhalla kommune, servicesenteret, 1. etasje.
 • Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

 • Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ta med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).
 • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Påmelding til prøvetakelse

Du kan ta kontakt med saksbehandler direkte eller ring Overhalla kommune tlf. 74 28 00 00 og be om å få snakke med Servicesenteret, eller send e-post til: postmottak@overhalla.kommune.no.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et kursbevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter, eller kan sendes deg på e-post.

Alkoholloven med forskrifter.