Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Famileteam 0 - 18 år

Familieteam er et tverrfaglig tilbud til barn og unge fra 0 – 18 år, og deres familier.

Teamet består av familieterapeut, miljøveileder fra oppvekst, helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Lege, jordmor og andre deltar etter behov. Familieterapeut er koordinator for teamet, og er mottaker for henvendelser.

Familieteam kan bistå med samtaler, observasjoner og veiledning på et lavterskelnivå. Vi kan også bistå med tverrfaglig drøftinger med jordmor, helsestasjon, barnehage, skole eller andre etater der det er behov for det. 

Familieteam kan også delta i vurderinger om det behov for videre henvisning, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.  

Foreldre kan selv kontakte familieteam, og andre enheter i kommunen kan i samråd med foreldre kontakte familieteam. Det skal foreligge samtykke fra foreldre dersom deres barn skal henvises til familieteam. 

Skjema for henvisning/samtykkeskjema kan sendes til koordinator for familieteam eller leveres direkte til aktuell samarbeidspart. Nye henvendelser blir tatt opp på møte hver mandag og tildeles aktuell fagperson

Kontakt

Tekst
Sist oppdatert 05. april 2024