Formannskapet fastsatte i møte den 17.4.2018, sak 25/18, planprogram for reguleringsplanarbeidet for Hunnaåsen boligområde, sist revidert 24.2.18.

Planprogrammet skal legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet.
 

Plandokumenter i saken finnes også i kommunens planregister (søk på planens navn eller PlanID: 174420160004).

Planprogram sist rev. 24.2.18
Vedtak