Delprosjekt Overhalla - rapport 1-2011 (vestre del av Overhalla) (20-, 200-, og 1000 årsflom)
Delprosjekt Grong - rapport 17-2007 (østre del av Overhalla) (10-, 50-, og 200 årsflom)

NVE Atlas er en kartløsning som inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata.
Blant annet flomsonekart og flomdybdekart (Naturfare), faresonekart for kvikkleireskred og hvilke strekninger langs vassdrag som har sikringsanlegg.