Målet med Bedre tverrfaglig innsats

Vi bruker samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats for å ivareta barn og deres familier. Målet med samarbeidsformen er at barn og deres familier tidligst mulig skal få den hjelpen de trenger. 

BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring til.
Les mer om BTI her

Stafettloggen

Kommunen benytter en elektronisk stafettlogg for å sikre dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i hjelpearbeidet. Foreldrene samtykker til opprettelse av stafettlogg, og kan selv skrive og lese det andre har skrevet i stafettloggen.

Her er link til Stafettloggen

Er du alvorlig bekymret for et barn?

Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).