Her får du rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling som er tilrettelagt for ungdom på deres behov og premisser. Tilbudet er et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten.

Kontakt oss gjennom helsestasjonen eller skolehelsetjenesten på ungdomsskolen.


Om oss

  • Helsestasjonens mål er sammen med foreldrene å fremme barnets helse, trygghet og utvikling
  • Er et lavterskeltilbud
  • Har direkte oppfølging til barn og foreldre
  • Familiesamtaler
  • Kan bidra med å hjelpe til å finne fram i hjelpeapparatet
  • Kan koordinere ulike tjenester


Mer informasjon om helsestasjon for ungdom