For å redusere klimagassutslippene er det vedtatt forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin, må du finne alternativ oppvarming innen 2020.

Hva omfattes av forbudet?

Regjeringen har i forskrift fastsatt et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygg. Med mineralolje menes det lette og tunge fyringsoljer, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur. 

Forskriften gjelder fra 1.1.2020 og gjelder både for private og næringsbygg, og for oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann. Du kan lese mer om forbudet på Regjeringens sider eller på www.oljefri.no.

Alternativ oppvarming og støtte

For deg som har et oljefyringsanlegg og lurer på hva du bør bytte ut oljefyring med, og hva du kan få av offentlig støtte, anbefaler vi å se på ENOVAs nettsider.

Fram til 31. desember 2018 gis det utvidet støtte. Dette forutsetter at fjerning av oljefyr- og oljetank, samt installasjon av ny varmeløsning, må være gjennomført, dokumentert med faktura og registrert i ENOVAs elektroniske søknadsportal innen 31.12.2018. Fra og med 2019 reduseres støtten noe, og fra 2020 når forbudet trer i kraft opphører støtten.

Ubrukte oljetanker bør fjernes

Kommunen har ikke vedtatt lokal forskrift knyttet til oljetanker, men anbefaler at oljetanker som tas ut av drift tømmes og graves opp. Det er eier av tanken som er ansvarlig for oljetanken, også for konsekvenser ved uhell. Dette er også en forutsetning for å få støtte fra ENOVA. Når tanken fjernes får man også oversikt over evt. søl som kan ha oppstått ved påfylling. Er massene forurenset må de fjernes og leveres til godkjent mottak.

I enkelte tilfeller hvor det er krevende eller forbundet med store kostnader å fjerne tanken, kan det søkes kommunen om å la tanken ligge igjen.

Miljødirektoratet sine hjemmesider finnes det oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med nedgravde oljetanker.

Dersom du har spørsmål angående forbudet om bruk av olje til oppvarming eller nedgravde oljetanker kan du ta kontakt med Overhalla kommune ved Even Buvarp Helsingen på even.buvarp.helsingen@overhalla.kommune.no eller på telefon 911 09 334.