Foreldres samtykke

Når foreldre samtykker til samarbeid, kan andre fagområder involveres i arbeidet på et tidlig tidspunkt, slik at innsatsen rettet mot barnet, ungdommen eller familien blir så helhetlig som mulig.

Her er samtykkeskjemaene som benyttes for å starte opp et tverrfaglig samarbeid:

Foreldrene deltar aktivt i samarbeidet

Det forventes at foreldrene deltar aktivt i samarbeidet, og alle innsatsene som er involvert må legge til rette for åpen og god samhandling. Teamet skal sammen komme frem til felles mål for samarbeidet - til det beste for barnet eller ungdommen det gjelder.

Foreldrene kan også gi oss i kommunen verdifull hjelp ved å gi oss en tilbakemelding på hvordan de opplever samarbeidet.

Stafettloggen

Kommunen benytter en elektronisk stafettlogg for å sikre dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i hjelpearbeidet. Foreldrene samtykker til opprettelse av stafettlogg (se punkt om samtykke), og kan selv skrive og lese det andre har skrevet i stafettloggen.

Her er link til Stafettloggen.

Er du alvorlig bekymret for et barn?

Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).