Leder  Julie Brucker
 Mobilnummer  911 79 348
 E-post  bflnamdal@hotmail.com
 Webside  www.freewebs.com/bflnamdal/
 Facebook  Offentlig gruppe
 Informasjon

Foreningen "Vi som har et barn for lite" er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller barnets alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet, og i tiden etterpå.

Ta gjerne kontakt med oss!