Leder  Lill Hege Skorstad Bugge
 Mobilnummer  911 74 604

 Facebook

Offentlig gruppe
 Informasjon

Foreningen "Vi som har et barn for lite" er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller barnets alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet, og i tiden etterpå.

Ta gjerne kontakt med oss!