Formannskapets behandling av budsjett  2017 og revidert økonomiplan 2017-2020, ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember - Dokumentene kan også leses i Servicesenteret på Administrasjonsbygget.
 

Saksframstilling og behandling: