Formannskapets behandling av budsjett  2018 og revidert økonomiplan 2018-2021, ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember - Dokumentene kan også leses i Servicesenteret på Administrasjonsbygget.

Saksframstilling og behandling:

Formannskapets behandling og innstilling til Årsbudsjett for 2018

Formannskapets behandling og innstilling til Revidert økonomiplan for 2018 - 2021

Formannskapets forslag til budsjett 2018

Formannskapets forslag til revidert økonomiplan 2018-2021