Formannskapets forslag ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 20. juni - Dokumentene kan også leses i Servicesenteret på Administrasjonsbygget.