Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Sakliste 

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 23/21

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

 

PS 24/21

Finansiering av utbygging strømforsyning Skage industriområde 2021

 

PS 25/21

Jernbanestien
Vedlegg:

  1. Signert tillegg til kontrakt 2020-0214 - Avtale om forlengelse av tursti i Overhalla

 

PS 26/21

Sluttregnskap - VV10897 Klykkbekken - sikring mot erosjon og skred i kvikkleire

 

PS 27/21

Søknad om kommunal overtakelse av privat vannledning Flasnes - Lysberg

 

PS 28/21

Sluttsak - Gatelys standardheving

 

PS 29/21

Sluttsak -  Høydebasseng ryggahøgda - Nytt styringssystem og skifte av komponenter i ventilkammer

 

PS 30/21

TV-aksjonen 2021 - Anmodning om å opprette kommunekomite

 

PS 31/21 Prosjektrapportering mai 2021 - formannskapet som styringsgruppe for byggeprosjekter 
Vedlegg:
  1. Prosjektrapport mai 2021