Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 27/23

Prosjektrapport - 16. mai 2023

 

PS 28/23

Endring vedtekter for de kommunale barnehagene

 

PS 29/23

Ombygging av postkjøkken til vaskesentral Overhalla sykeheim

 

PS 30/23

Kulturminneplan Overhalla kommune 2023 - 2030

 

PS 31/23

TV-aksjonen 2023 - Anmodning om å opprette kommunekomite

 

PS 32/23

Klage på vedtak - Søknad om reguleringsendring i Skageåsen boligfelt og kjøp av tilleggstomter

 

PS 33/23

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Driftsveg til Hannabekken masseuttak

 

PS 34/23

78/2 - Behandling av søknad om fradeling av tilleggstomt til 78/15 Heglemsvegen 56.

 

PS 35/23

Vegplan 2023-2030

 

PS 36/23

Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Ytre Namdal, Namsen og Ytre Namsen

 

PS 37/23

Bygging av utleieboliger Krabbstumarka 2023/24

 

PS 38/23

Årsberetning 2022

 

PS 39/23

Årsregnskap 2022

 

PS 40/23

Kommunens engasjement i reisemålsarbeid

 

PS 41/23

Uttalelse fra kommunen til Utdanningsdirektoratet - søknad etter privatskoleloven om utvidelse elevtall ved Overhalla Montessoriskole