Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 22/18

Status og utvikling i barnehagene i Overhalla. Statusrapport 2018 og valg av tilsynsutvalg for barnehagene.
Vedlegg:

  1. Status og utvikling i barnehagene i Overhalla
  2. Vedlegg til statusrapport

 

PS 23/18

Opprusting av kommunal veg til Barlia

 

PS 24/18

Søknad om fradeling og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 3 parseller landbruksareal til bolig-/næringsformål. 50/3, eier Ivar Saugen.

 

PS 25/18

Fastsettelse av planprogram - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde (områderegulering)
Vedlegg:

  1. Planprogram datert 15.6.17, sist rev. 24.2.18

 

PS 26/18

Forespørsel om kjøp av kommunal leilighet Hildremstunet 5A
Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport bolig, bygningsteknisk gjennomgang med verditakst

 

PS 27/18

Klage - Planvedtak reguleringsplan Skageåsen III - trinn 4
Vedlegg:

  1. Klagebrev fra Kåre Magnus Skjefte, Ole Anders Haugerøy og Kristian Mork
  2. Klagebrev fra Marthe Formo og John K. Aagård v/advokat Siw Bleikvassli
  3. KOM-sak 10/18, 13.2.18

 

PS 28/18

Fru Opdals gårdshotell - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Vedlegg:

  1. Søknad om serverings- og skjenkebevilling, konseptbeskrivelse og skisser