Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 26/23

63/126 - Elgstien 29 med flere - Behandling av søknad om å bygge utleieboliger.