Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 51/23

Prosjektrapport 29. august 2023

 

PS 52/23

Referater

 

PS 53/23

TV-aksjonen 2023 - Kommunalt bidrag

 

PS 54/23

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Efri Halfa AS

 

PS 55/23

Demensplan 2025

 

PS 56/23

Utgraving og geofysikk Bertnem gravhauger

 

PS 57/23

Høring på forslag til forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

 

PS 58/23

Behandling av søknad om dispensasjoner for å bygge tilbygg til Overhalla Varesenter gnr. 44/30.

 

PS 59/23

Makebytte av tomt

 

PS 60/23

Vannforsyning Bjørnes industriområde og nytt høydebasseng

 

PS 61/23

Hunnaåsen boligområde - finansiering for opparbeidelse

 

PS 62/23

Utbygging vannforsyning - Langmyr til Hammerkorsen