Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 81/22

Prosjektrapportering Desember 2022

 

PS 82/22

Forebyggende plan for tidlig innsats overfor barn, unge og familier i Overhalla kommune

 

PS 83/22

Vannområdekoordinator - videreføring av felles stillingsressurs

 

PS 84/22

5047 - 6/3 m/flere Ulvig Kiær AS - Søknad om fradeling av eiendomsteiger i Overhalla kommune

 

PS 85/22

Sluttsak - OBUS uteområde

 

PS 86/22

Dispensasjon fra reguleringsplan

 

PS 87/22

Regnskapsrapport desember 2022

 

PS 88/22

Årsbudsjett 2023

 

PS 89/22

Økonomiplan 2023-2026

 

PS 90/22 Tilstandsrapport barneverntjenesten 2022