Les og last ned saklista her.

 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

PS 89/16

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering
Vedlegg:

  1. Folkevalgtes arbeidsvilkår - Revidering høsten-16

 

PS 90/16

Avklaring om deltakelse i etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag
Vedlegg:

  1. Svarbrev fra fylkeskommunen datert 26.9.16
  2. Partnerskapsavtale Oppvekstforum Nord-Trøndelag

 

PS 91/16

Framtidig regionråd i Namdalen
Vedlegg:

  1. Saksfremlegg regionråd for Namdalen
  2. Organisering av region Namdalen

 

PS 92/16

Søknad om dispensasjon for bilkjøring og parkering ved Grøtåbrua ved stien til Himovatnet

 

PS 93/16

Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020
Vedlegg:

  1. "Kompetanse for framtidens barnehage" - Strategi for perioden 2016-2020 1. utgave - 2016

 

PS 94/16

Ny alminnelig taksering: Framdriftsplan mv.

 

PS 95/16

Forprosjekt Hunn skole

 

PS 96/16

Tomtevalg til ny brannstasjon

 

PS 97/16

Tildeling av kulturprisen 2016
Unntatt off. i hht. Off.l. §13 jf. fvl. § 13 nr. 1

X

PS 98/16 Valg av representant for generalforsamling i Overhalla Realinvest AS  
PS 99/16 Økt finansiering av nytt Høydebasseng på Skage