Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 72/17

Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og etablering av vigsel i Overhalla kommune

 

PS 73/17

Søknad om kjøp av tilleggstomt til Øvertun 2 i Skageåsen

 

PS 74/17

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykeheim eller tilsvarende bolig i Overhalla kommune - Rådmannens forslag

 

PS 75/17

Legevaktsamarbeid I Namdalen-Utredning og anbefalinger. Overhalla kommunes behandling av utredningens anbefalinger
Vedlegg:

  1. Legevaktsamarbeidet i Namdalen - utredning og anbefalinger 2017