Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 63/22

Prosjektrapportering oktober 2022

 

PS 64/22

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023

 

PS 65/22

Gjenoppbygging av kirketårn og kirkespir på skage kirke

 

PS 66/22

Veteranplan Overhalla kommune

 

PS 67/22

Vedtak om planprogram for tiltaksplan for naturmangfold i Overhalla kommune

 

PS 68/22

Klage på vedtak - Reguleringsplan for Skage sentrumsboliger (detaljregulering)

 

PS 69/22

Vannforsyning og veg til Bjørnes industriområde

 

PS 70/22

Virksomhetsrapport 2. tertial 2022