Les og last ned saklista her.

 

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 100/16

Innkjøp av TV-apparater til Overhalla sykeheim

 

PS 101/16

Kunstnerisk utsmykking - forslag til retningslinjer
Vedlegg:

 1. Kunstnerisk utsmykking - Forslag til retningslinjer

 

PS 102/16

Innkjøp av nettbrett til folkevalgte

 

PS 103/16

Salg av aksjer i NamNamdalen AS
Vedlegg:

 1. Informasjon til aksjonerer i NamNamdalen AS

 

PS 104/16

Forvaltningsrevisjonsrapport - arkivtjenester

 

PS 105/16

Søknad om opprettelse av garasjetomt ved Solem parkeringsplass, 51/6, Kjell Ivar Eidesmo.

 

PS 106/16

Søknad fra Visit Namdalen SA om økonomisk bidrag for 2017
Vedlegg:

 1. Avtale mellom kommune og Visit Namdalen 2017
 2. Søknad om tilskudd
 3. Finansiering

 

PS 107/16

Rapport Flyktningetjenesten 2016
Vedlegg:

 1. Rapport flyktningetjenesten 2016

 

PS 108/16

Hildresåsen boligområde - utsetting av utbyggingsvedtak

 

PS 109/16

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.
Vedlegg:

 1. Kommuneplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg

 

PS 110/16

Rullering av Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 og revisjon av handlingsprogrammet
Vedlegg:

 1. Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram 2017-2020

 

PS 111/16

Rullering av vegplan 2016-2019 og revisjon av tiltaksplan.
Vedlegg:

 1. Revidert vegplan 2016-2019

 

PS 112/16

Rullering - Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan drift 2017 og Tiltaksplan investeringer 2017 - 2020
Vedlegg:

 1. Hovedplan for kommunal bygningsmasse med vedlegg

 

PS 113/16

Årsbudsjett 2017
Vedlegg:

 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017

 

PS 114/16

Revidert økonomiplan 2017-2020
Vedlegg:

 1. Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2017-2020