Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 17/18

Søknad om fritak fra verv - Hilde Kristin Van Hooft

 

PS 18/18

Valg av ny representant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd
Vedlegg:

  1. KA-notat datert 15.10.2015

 

PS 19/18

Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom
Vedlegg:

  1. Søknader til prosjekter

 

PS 20/18

Utbygging carport og ladestasjoner ved administrasjonsbygget

 

PS 21/18

Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018 - 2030 - finansiering av kommuneplanarbeidet

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram med tilhørende vedlegg: Statistikk bolig- og hyttebygging, evaluering samfunnsdel og evaluering arealdel)