Les sakliste til formannskapet (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

Lukket

PS 75/18

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av valgdag

 

PS 76/18

Oppdaterte retningslinjer for kommunal skoleskyss
Vedlegg:

 1. Skyssvurdering kommunal skoleskyss Overhalla

 

PS 77/18

Finansiering av utbygging av tilknytning vann/avløp for Skogmo Industripark

 

PS 78/18

Forprosjekt ny varmekilde helsesenteret

 

PS 79/18

Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og offentlig ettersyn
Vedlegg:

 1. Forslag til planprogram for Sjåenget steinuttak

 

PS 80/18

Skiljåsaunet boligfelt - fastsettelse av planprogram
Vedlegg:

 1. Revidert planprogram for detaljregulering Skiljåsaunet boligfelt, datert 18.10.2018, med sammenstilling av høringsuttalelser
 2. Referat fra oppstartsmøte
 3. Høringsuttalelser

 

PS 81/18

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes grustak
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 33/18, 15.5.2018 - 1.gangs behandling av reguleringsplan for Bjørnes grustak
 2. Planbeskrivelse, datert 15.01.18, rev.07.05.18
 3. Reguleringsplankart, datert 15.01.18
 4. Reguleringsbestemmelser, datert 15.01.18 (revidert i tråd med forslag til vedtak, rev. datert 25.10.18)

 

PS 82/18

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skage industriområde
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 42/18, 05.06.18 - 1. gangs behandling av reguleringsplan for Skage industriområde - offentlig ettersyn
 2. Planbeskrivelse, datert 23.05.18
 3. Reguleringsplankart, datert 23.05.18
 4. Reguleringsbestemmelser, datert 23.05.18, rev. 25.10.18

 

PS 83/18

Kulturprisen 2018 (Uoff i hht: Off.l.§13 jf. fvl. §13 nr 1)

X