Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 42/23

Prosjektrapport 7. juni 2023

 

PS 43/23

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Overhalla Hotel Drift A/S

 

PS 44/23

Endring av kommunale SFO vedtekter

 

PS 45/23

Forebyggende plan for tidlig innsats overfor barn, unge og familier i Overhalla kommune

 

PS 46/23

Virksomhetsrapport 1. tertial 2023

 

PS 47/23

Gimle - forprosjekt og videre byggeprosjekt

 

PS 48/23

Revidert økonomiplan 2023-2026

 

PS 49/23

Klimaregnskap 2022

 

PS 50/23 Kommuneplanens arealdel - Status og retning på videre planarbeid