Les og last ned saklisten til formannskapet her.

Les og last ned saklisten til valgstyret her.

Sakliste 

Saksnr.:

Tittel

UOFF
(Lukket)

RS 1/21

Referater Formannskapsmøte 13. april 2021

 

PS 10/21

Prosjektrapportering - formannskapet som styringsgruppe for byggeprosjekter
Vedlegg:

  1. Prosjektraport, april 2021

 

PS 11/21

Søknad om motorferdsel i forbindelse med grusing av Bergløypa - Hans Olav Aagesen

 

PS 12/21

Søknad om tillatelse til bruk av ATV for transport av verktøy, stillas og annet utstyr etter ombygging av hytte - FDV-Vaktmestern A/S

 

PS 13/21

Søknad om kjøring med gravemaskin fra Nedre til Øvre Brokvatnet - Julie Skogmo

 

PS 14/21

Alkoholpolitisk handlingsplan for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

 

PS 15/21

OBUS uteområde - behov for økt ramme
Vedlegg:

  1. Særutskrift sak 9/20 - OBUS Uteområde - økt finansiering av prosjektet

 

PS 16/21

Finansiering gatelys og asfalt veg på Skage industriområde

 

PS 17/21

Finansrapport 2020
Vedlegg:

  1. Finansrapport 3. tertial 2020

 

PS 18/21

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde (detaljregulering)
Vedlegg:

  1. Reguleringsplankart, sist rev. 20.1.2021
  2. Planbestemmelser, sist rev. 20.1.2021
  3. Planbeskrivelse, sist rev. 20.1.2021
  4. Innkomne merknader 1 - 11
  5. Særutskrift FOR-sak 1/20, 12.2.20 – 1.gangs behandling - offentlig ettersyn

 

PS 19/21

Sluttsak - Nytt varmeanlegg, kjøleanlegg og solskjerming ved Overhalla helsesenter

 

PS 20/21

Sluttsak - tømmeanlegg for bobil og campingvogn ved Bjøra camping

 

PS 21/21

Sluttsak - Carport Overhalla helsesenter

 

PS 22/21 Budsjett for NMSK-midler til skogkultur 2021  

 

Saksliste Valgstyret

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 1/21

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Tidligstemme- og forhåndsstemmegivning

 

PS 2/21

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valg av stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen

 

PS 3/21

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valg av stemmestyrer

 

PS 4/21

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Utlegging av manntall mm.

 

PS 5/21

Lokal beredskap og smittevernstiltak i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2021