Les og last ned saklista til formannskapet her.

Les og last ned saklista til valgstyret her.

Sakliste til formannskapet

Saksnr

Innhold

 

PS 27/19

TV-aksjonen 2019 - Anmodning om å opprette kommunekomite

 

PS 28/19

Reitans Restaurant AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

 

PS 29/19

Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg

 

PS 30/19

Søknad om reguleringsendring vedr tomteinndeling Øysletta boligfelt og kjøp av tilleggstomt, søker Dariusz Pisz

 

 

Sakliste Valgstyret

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 1/19

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Tidligstemme- og forhåndsstemmegivning - Stemmesteder og stemmemottakere

 

PS 2/19

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Utlegging av manntall mm.

 

PS 3/19

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen

 

PS 4/19

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av stemmestyrer

 

PS 5/19

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Godkjenning av valglister
Vedlegg:

  1. Valglister fra politiske partier i Overhalla