Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

 

Saksliste

Saksnummer

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 50/22

Erverv av rettigheter til å etablere ledningsanlegg

 

PS 5122

Ekspropriasjon av regulert areal - veggrunn

 

PS 52/22

Navnsetting på parkareal ved Namsgløtt