Arbeidene startet ved Duun-brua og de vil jobbe seg nedover mot Ranemsletta. 

Statens vegvesen har ansvaret for arbeidene.