Varsling om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område. 

Forurensning/forsøpling

Hvis du oppdager forsøpling eller villfylling ber vi deg varsle oss via Borgermelding.

Forurenset grunn

Miljøgifter i grunnen er ofte forårsaket av utslipp fra tidligere industri, avfallsfyllinger eller annen næringsvirksomhet. Finn mer informasjon på Miljødirektoratet.no

Luftforurensning

På Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet i Overhalla.