Treningsgrupper

Vi  har tilbud om 12 uker “trening på resept” vår og høst. Treninga foregår innendørs med 2 treningsøkter per uke. Vi har plass til maks 15 deltakere på hver gruppe. Hver økt inneholder kondisjon- og styrketrening. Treninga ledes av fysioterapeut​. 

Ulike fysiske tester er nyttig for å måle fremgang og bevisstgjøre deltakerne. Deltakerne kan få tilbud om å teste fysisk form ved oppstart og etter gjennomført oppfølgingsperiode. 

Trening hos Overhalla Friskliv skal følge effektive treningsprinsipper, oppdatert kunnskap om treningslære og være tilpasset målgruppen. Veiledningen skal følge nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, stillesitting og helse og nasjonale faglige anbefalinger for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av ulike diagnoser og tilstander. Gruppetreninger skal legges opp slik at deltakere med ulike utfordringer, fysisk form og funksjon har utbytte av å delta i samme gruppe. 

Kurs i mestring av belasting (KIB)

Å leve med belastninger kan føre til stressreaksjoner som: 

Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet 

Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer 

Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme 

 
Målet med kurset:                 

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.  

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. Vi benytter kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset. 

Kurs høst 2024 er under planlegging, kontakt rus- psykisk helsetjeneste v/ Monica Moa Wester (tlf. 482 41 506) eller Eli Ane Lervik (tlf.415 40 070) for mer informasjon. 

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Dette er et kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. 

Gjennom dette kurset lærer du å se sammenhenger mellom tanker og følelser, og videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til nedstemthet. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. 
 
Når det planlegges kurs vil det komme info om oppstart og kontaktinfo her. 

 

Tobakksavvenning

Gjennom våre kurs for tobakksavvenning jobber man med å endre vaner for å slutte med tobakk (røyk/snus). Erfaringen er at det ofte kan være lettere å slutte sammen med andre. 
 
I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon. Vi tilbyr også individuell sluttveiledning. 

Lærings- og mestringskurs

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet. 

Kursene skal bidra til kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Overhalla Friskliv tilbyr lærings- og mestringskurs for personer med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer (KOLS, diabetes, kreft).  

Søvnkurs

Å streve med søvnen er noe de fleste av oss opplever fra tid til annen. De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kogntitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektivt. Man kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt (Helsedirektoratet, 2017). 

Vi tilbyr individuell oppfølging i forhold til søvn utfordringer. Kontakt Linn Hege Løvold (tlf 917 33 084) for mer info

Kostholdskurs- Bra mat for bedre helse

”Bra Mat for bedre helse” er et inspirasjonskurs med fokus på bevisstgjøring rundt matvarevalg og vaner. Kurset passer for deg som kan ha nytte av å gjøre justeringer på dine vaner, med fokus på kosthold.

Vi tilbyr individuell oppfølging i forhold til kosthold - for mer info kontakt Linn Hege Løvold (tlf 917 33 084).