Reseptperioden starter med en individuell samtale. Flere steder vil du også få tilbud om å teste den fysiske formen din. Deretter bestemmer du i samarbeid med frisklivskoordinator hva som vil passe deg videre.


Her er noen av våre tilbud:
Bra Mat-kurs
Fysisk aktivitet
Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)
Lærings- og mestringskurs
Tobakksavvenning


Vi samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og har god oversikt over lokale tilbud. Dette er tilbud der du kan opprettholde gode levevaner etter endt periode hos oss.

Du kan henvende deg direkte uten frisklivsresept, og vil da få informasjon og veiledning ut fra behov. 

Logo Overhalla friskliv.jpg

Mer om Overhalla Friskliv
Kontakt oss