Treningsgruppe

Etter høstferien inviterer vi tidligere deltagere til "egentrening" i oppfølgingsgruppe. Dette er et tilbud for deg som tidligere har deltatt på våre frisklivsgrupper.
Fysioterapeut Maia Skaret Engblom lager treningsopplegget og deltar de første gangene. Treninga foregår mandager 15.30 på fysioterapisalen på helsesenteret med oppstart 18.oktober.
Minimum 10, maks 20 deltagere.

Påmelding via sms til Maia, 41536550.