Endringen gjelder fra månedsskiftet august/september. 

  • Returpunkt på Solem avvikles på grunn av lite bruk og avfall siden oppstart.
  • Returpunkt på Røttesmo flyttes til Svartvollen ved Circle K Overhalla, og hvor det blir full sortering med fraksjonene restavfall, plastavfall, papiravfall, matavfall og glass- og metallembalasje.

Fritidsbolig/hytteeiere rundt Øyengvatnet/Elgsjøen har mulighet til å benytte returpunkt bak kafe i Vassbotna.

De som betaler gebyr for fritidsbolig-/hytterenovasjon har anledning til å bruke alle returpunkt hos MNA, uavhengig av kommune.

Du kan lese mer om renovasjonsordningen på MNAs hjemmeside.