Stengingen skyldes vegarbeid der eksisterende stålrør under vegen skal byttes ut med ny kulvert av betong. Trøndelag fylkeskommune har skrevet kontrakt med entreprenør Brødrene Brøndbo AS til å utføre jobben.

Av sikkerhetsmessige årsaker så ber vi om uvedkommende ikke tar seg inn på anlegget.

For spørsmål, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune ved Eirik Norum, mobil 48004143, eirno@trondelagfylke.no.