Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

  • kartlegge dine ressurser og muligheter.
  • følge opp dine mål og behov i en tidsbegrenset periode.
  • tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltagelse på ulike arenaer
  • lære opp og veilede
  • tilrettelegge et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, hvis du har behov for det. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre faggrupper
  • hjelpe deg å søke på enkle tekniske hjelpemidler, og lære deg å bruke disse.
  • helsefremmende og forebyggende arbeid, f.eks fallforebyggende tiltak

Kommunal fysioterapi

Den kommunale fysioterapeuten har tilhold ved Overhalla Helsesenter.

Kommunal fysioterapeut har sitt ansvarsområde overfor barn opp til 18 år og beboere i institusjon.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Kommunen har tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale, to på Skage og en på Ranemsletta. 

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å bestille time. Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon). Dette innebærer at dersom du bestiller time hos fysioterapeut uten driftsavtale, må du dekke hele beløpet selv, og egenandelen beregnes ikke i frikortordningen.

 

Kontaktpersoner privatpraktiserende med driftsavtale

Kontaktinformasjon Hjemmesider
Bergsvein Rian  Fysiotrim1
Kent Engblom Overhalla fysioterapi
Øyvind Øie Overhalla fysioterapi