Namsos opplæringssenter gir undervisning i fag slik at du får et grunnskole-vitnemål. Et slikt vitnemål gir deg rett til å søke videregående opplæring. Det blir gitt undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk samfunnsfag og naturfag. Du kan ta ett, noen, eller alle fagene.

Se mer informasjon om opplæringssenteret i Namsos.